! “از این پس بجای واژه دریوزگی بنویسید” خامنه ای

 

رهبری که به این راحتی به مردمش دروغ میگه و با پررویی تمام علیه مردم کودتا میکنه شکی نیست که در فکر کوتا در منطقه و حتی دنیاست ! اینا مردم رو گاو و گوسفند فرض کردنند که جمعشون کنند پلاکارت بدنند دستشون که انرژی هسته ای حق مسلم ماست یا مردم رو بکشونند پا صندوق رای برای اینکه بدنیا بگنند ما دمکراسی داریم و خودشون رو مشروع جلوه بدند . اخه حکومتی که اینقدر بی کفایت و دزده این همه منابع انسانی و طبیعی رو هدر میده این همه بی برنامه گی این همه دزدی این همه دریوزگی این همه جنایت  و…! حالا انوقت فکر کنی به دنبال استفاده بهینه از انرژیه اون هم از نوع هسته ایش مگه از انرژیهای دیگه درست استفاده کرده که حالا بخواد از هسته ایش استفاده کنه ! با این گوهی که خامنه ای خورد ! دیگه شکی نیست که دنبال بمب اتم بوده نه انرژی هسته ای !  از این پس بجای کلمه دریوزگی باید نوشت خامنه ای

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s