! دل و دمق ندارم

چند وقتیه که دلو دمق نوشتن ندارم .بیشتر میلم به خوندن میره تا نوشتن ! در مورد بالاترین  هم بعدا مفصل مینویسم

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “! دل و دمق ندارم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s