? اگرماجای خامنه ای بودیم دیکتاتورنمی شدیم

از این واقعیت که ما مردم دیکتاتور پروری هستیم نباید خرده گرفت و غافل شد. چون حقیقتن تا این نقطه که هستیم اینطور بوده. ایا هریک از ما که اینطور اتش دمکراسی داریم اگر جای خامنه ای بودیم دیکتاتور نمی شدیم؟ _ خامنه ای دیکتاتوربود یا ما دیکتاتورش کردیم؟_ یقینا هرکس دیگری هم جای این دیکتاتور{خامنه ای} بود. همین مشکل را با اون هم داشتیم. علت پیدایش دیکتاتوری در جامه ای مثل ایران چیست؟ بظاهر مشکل اصلی ما خامنه ای است ولی مشکل بنیانی تر اندیشه ما است که خالق دیکتاتوری واستبداد است. تا زمانی که خود خواه و خود رای نباشیم و بحقوق دیگران احترام نگزاریم و حقوق خود را نشناسیم .حس مشارکت نداشته باشیم. دچار توهمات وخرافات دینی و ایدولوژیک خود نباشیم. محال ممکن است که از استبداد و دیکتاتوری رهایی یابیم و این دور باطل را همیشه ی ایام ادامه می دهیم . دیروز شاه  امروز خامنه ای فردا چه؟

هیچ کس به جز خود ما
از خود ما فریب نخورد
هیچ کس به غیر از خود ما
ما را به بیراهه نبرد
گناه هر چی که گذشت
به گردن ما بود و هست
ازما اگر بتی شکست
بت های تازه جاش نشست

اردلان سرفراز

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s