!نماینده واقعی مردم همدان حسین لقمانیان است . نه حاجی بابایی

حسین لقمانیان معلم جانبازی که یک پای خود را در جنگ از دست داد. زیر بار زور و ستم نرفت ودر مجلس ششم با سخنرانیهای طو فانیش تا بدانجا پیش رفت که خامنه ای و شاهرودی برنتابیدند و دستور زندانی کردنش را دادند.  و برای اولین بار یک نماینده مجلس به زندان رفت !!! اقای لقمانیان را در شهر همدان همه دوست دارند در خانه ای ساده در پایین شهر همدان بصورت استیجاری زندگی میکند. ومعلم است . اقای لقمانیان ریس ستاد اصلاح طلبان همدان و از یاران شیخ مهدی کروبی است. هر چه از این مرد ازاده و روشنفکر بگویم کم است .  حاجی بابایی نماینده مردم همدان نیست یک کلاش به معنای واقعی که رای خود را توسط پول از روستاهای اطراف همدان به مدت چهارده سال جمع اوردی کرد و بر مجلس راه یافت  و از چابلوسی و تملق خامنه ای هیچ دریغ نکرد و ثروتی بهم زد که حیرت انگیز

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s