“حدس میزنید این جمله ازکیست؟” مقایسه موجودلات بی شخصیتی مثل اعلمی با آدم اصیلی مثل ابطحی روش نادرستیه

اگر حدس شما ابراهیم نبوی است . بدرستی  حدس زدید و این حدس شما هم شایستگی هیچ گونه تشویق وتمجیدی ندارد چون سنگ وکلوخ بیابان هم می داند تنها کسی که گاه و بیگاه ادب را قی میکند وحیا را تف وبا دست وصورت نشسته پشت کامپیوتر می نشیند وسخن می راند کسی نیست جز سید ابراهیم نبوی _ !  اصلا فرض بر اینکه اقای اعلمی فردی عادی از افراد این جامعه هست و سابقه سیاسیش را در نظر نمی گیریم. ایا جواب کسی که یک سووال کرده اینطور توهین و حتک حرمت است؟ البته از افرادی همچون ابراهیم نبوی و نوچه بر حقش علیرضا رضایی که  خود را صاحب نظر در هر موضوعی میداند وتقریبا هروز مطلبی می نگارند و فردای ان روز مطلبی در نفی مطلب روز گذشته خود_ انتظاری بیش از این نیست! ولی روی سخن با کسانی است که با مطالب اینان رفتار و گفتار سیاسیشون رو شکل بدهند ونه با اندیشه خود. که جای نگرانیست

چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند
به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم
بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگی کردن و زیستن
اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم
برون سر از این بار ننگ آوریم
فردوسی
Advertisements

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to ““حدس میزنید این جمله ازکیست؟” مقایسه موجودلات بی شخصیتی مثل اعلمی با آدم اصیلی مثل ابطحی روش نادرستیه

  1. خیلی‌ به جا بود. من توی وبلاگ رضائی هم گفتم، انسان ضعیف که حتئ نتونست دو روز تحمل شکنجه رو بکنه، نباید اینجوری ازش حمایت کرد، از این به بعد باید واسه همه اینها که تا دست بند میبینن خودشون رو خیس میکنند لنگ بندازیم.

  2. حسين

    ostad az y adamr zanbareh che entezari dari oonam injoori mikhad ebraze vojood kone .bara hamin nokhode har ashi mishe,ostad kolahesh pashmi nadare.bezarin be kos bazish berese.

  3. محمد

    این بچه کونی الواط و هرزه(ابراهیم نبوی) پرونده اش کثیفتر و رسواتر وگهی تراز این حرفهاست که بخواهد با اینگونه اراجیفش که در شان زن باره های مانند خودش و(ابطحی)است، شخصیت سالم و درستکاری مانند آقای اعلمی را تخریب کند.

  4. مهدی

    این دلقک مزدور که بخاطر چند دلار وطنشو هم می فروشه وقتی که در ایران بود یکروز برای حسین بازجوی کیهان و یکروز برای جام جم لاریجانی مدیحه سرائی می کرد و بعدش که هوا و فضا کمی تغییر کرد شد اصلاح طلب.این زن باز تو هر روزنامه ای که رفت سر دخترای خبرنگار اونجا صدتا بلا آورد.حالا این بچه مزۀف بخاطر ابطحی که از جنس خودشه به یک آزادمردی همچون اعلمی توهین می کنه!؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s