! گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح.نقشه ای نخ نما از طرف حکوت

سازمان قضایی نیرهای مسلح طی این سالها این همه جرم و جنایت توسط سپاه و نیرهای انتظامی و امنیتی انجام شد هیچ طرفی نبست بارزترینش قتلهای زنجیره ای بود که مختومه اعلام شد ویا حمله به کوی دانشگاه بود که دست اخر یک سرباز بخاطر دزدیدن ماشین خود تراش مجرم اعلام شد. یا قتلهای معروف کرمان توسط چند بسیجی که مختومه شد. و اخرین هم پرونده قتل دکتر زهرا بنی یعقوب بود که توسط بسیج اجرایی همدان بقتل رسید و هیچ کس تا الان هم نه پاسخگو هست و نه رسیدگی کننده  سازمان قضایی نیرهای مسلح یکی از ارکان قوه قضایی هست که ریس ان منصوب ریس قوه قضایی است و در واقع  زیر نظر غیر مستقیم ریس قوه قضایه ای است که خود مجرمه.  این سازمان هیچ خاصیتی ندارد بجز محاکمه سربازان فراری از خدمت! این طرح کاملا نخ نما هم در استانه محرم برای نشان دادن و ارام کردن مردم که قانونی هم هست _ قطعا شاهد محاکمه نمایشی  چند درجه دار و سربازخواهیم بود. حکومت برای حفظ خود اینها را قربانی خواهد کرد. این کاملا سناریوی واضحی است که کودتا گران در پیش گرفتند اینها اخرین  کارتهایی است که در دست دارند و می خواهند بازی کنند ولی غافل از اینکه  با این کارتها  بارها بازی کرده اند و حریف دستشان را خوانده

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s