? حضرت ایت الله قرار بود.تا نابودی ظلم درکنارهم باشیم. چرا تنهایمان گذاشتی

حضرت ایت الله قرار بود.تا نابودی ظلم درکنارهم باشیم. چرا تنهایمان گذاشتیهمیشه یک قدم از همه ی ما در احقای حق وستیز با ظلم این حکومت جلو تر بودی ..وحسرت رسیدن به شما در دلمان ماند. پدرم حضرت ایت ا.. شما راه ایستادگی در مقابل ستمگر را بما اموختی و واین درس شما تا دنیا دنیاست بر ایران زمین خواهد بود شما ماندگار شدی وستمگر زمانه رو سیاه

حالا دیگه تو رو داشتن خیاله

دل اسیر ارزوهای محاله

قبار پشت شیشه میگه رفتی

ولی افسوس دلم باور نداره

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “? حضرت ایت الله قرار بود.تا نابودی ظلم درکنارهم باشیم. چرا تنهایمان گذاشتی

  1. omid

    دوسته عزیز میشه از طرفه من این سوال را در بالاترین مطرح کنی که آیا فوته آقای منتظری ربطی به تهدیداته اخیره خامنهیی که گفته بود به زودی دشمنان انقلاب جلوی چشمه شما ها نابود میشون داره یا نه؟ یاد آقای منتظری همیشه زنده باد
    مرگ بر دیکتاتور

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s