.بعدظهرپنج شنبه اخرسال می رم بهشت زهرا سرمزارشهدای سبز شماهم اگه خواستید بیاید

من خودم به شخصه مدیون این عزیزانم هستم. و واجب می دونم که برم سر مزارشون. هر کی خودش رو سبز میدونه بیاد.

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “.بعدظهرپنج شنبه اخرسال می رم بهشت زهرا سرمزارشهدای سبز شماهم اگه خواستید بیاید

  1. ساجد

    تو اصلا تو ایران هستی که بری بهشت زهرا
    بيست ودو بهمن کجا بودی
    شما ها نشستيد کنار گود و می گيد لنگش کن
    يه سری مردم بدبختو می فرستيد جلو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s