حالا فردا اینطور نشه که هرکی رفته زندان بیاد بشه وزیر و وکیل و مدیر

در اینکه جنبش سبز دست اخر پیروز است شکی نیست ولی این نگرانی مثل  خوره تو فکر من ولابد خیلی های دیگه هست که این کسانی که رفته اند زندان و یا الان در زندان رژیم هستند فردا روزی بیایند مدیر و وکیل و وزیرو… بشوند تنها بخاطر اینکه  رژیم فعلی انها رو زندان کرده و چه ها که بر سرشون نیاورده . واین دور باطل رو بزنیم و برسیم  همین جا که الان هستیم, توی جنبش سبز هیچکس از دیگری حق بیشتری نباید داشته باشد .تمام مشکل ما با این رژیم این است  که هیچکس در جایگاه واقعی خودش نیست

پست دادن به  افراد باید بر اساس تحصیلات شغل مربوطه و مدیریت باشه نه بر حسب زندان بودن وسابقه سیاسی  ویا سهم خواهی سیاسی , حتی سران اصلاح طلب هم  شاید رهبران و سردمداران این جریان یا جنبش باشند ولی رهبر و ولی حکومت یا دولت بعد از این رژیم قطعا نیستند. این فرهنگ تهوع اوری که ما داریم ویک نفر را اینقدر اسطوره اش میکنیم واینقدر مقام و منزلت بهش عطا میکنیم که دیگر هم قادر نخواهیم بود باز خواست که هیچ  حتی یک  سووال کوچک ازش بپرسیم . متاسفانه فرهنگ دیکتاتور پروری داریم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s