! اگرمنافع فرانسه ایجاب کند به خامنه ای هم مثل خمینی پناه خواهد داد

زد وبند سیاسی بین فرانسه وایران این واقعیت اشکار را روشن تر میکند که در پس ان حرفهای زیبا در حمایت از مردم ایران وحقوق بشر از مسوولان فرانسه هیچ چیز نهفته نیست بجز منافع ملی فرانسه که نسبت به هر چیزی ارجحییت دارد . و اگر فردا روزی منافع فرانسه ایجاب کند به همین سران کودتا و خامنه ای هم مانند سی سال پیش که به خمینی پناه داد به اینها هم پناه می دهد و چه بسا حمایت هم کند وشاید هم در پس پرده الان حمایت هم می کند. البته هیچ نباید از دست فرانسه و یا سرکوزی ,برنارد کوشنر و یا حتی اوباما ودیگران ناراحت شد اینها قسم خورده اند که از منافع مردم کشورشان حمایت کنند و همین کار را هم می کنند واین حمایت از منافع ملی یک روز تعامل با حکومت ایران است و شاید یک روز نباشد

باور کنید هرچی به عقل روجوع میکنیم پی خواهیم برد این حکومت الان خیلی بهره برای این کشورها دارد اونها کاری ندارند که این حکومت از رای وخواسته مردم ایران است یا نیست به مردم ظلم می کند یا نه فقط منافعشان از قبال این حکومت تامین بشود کافیست .حقوق بشر ابزاری است برای رسیدن به منافع سیاسی کشورها ما نه باید به تحریم اینها دل ببندیم که این حکومت را ساقط کند ونه به حمایت اینان خودمان باید بلند شیم که این کار را کرده ایم درود بر خودمان.

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “! اگرمنافع فرانسه ایجاب کند به خامنه ای هم مثل خمینی پناه خواهد داد

  1. خب فرانسه به فکر منافع کشورشه. این که بد نیست. تو بگو این ناجوانمرد ها چکار واسه مملکت کردن؟

  2. KAVEH

    با سلام
    فرانسه و آمریکا و انگلیس و آلمان از ابتدا پشتیبان این حرام زاده ها بوده و هستند. این بگیرو ببند هم همش فیلمه
    اگر آخوندا به بمب اتم هم دسترسی پیدا کنند آین هم کار همین کشورهای غربی است. ایران اتمی برای این دولتهای بسیار مفید خواهد بود
    امریکا کلی موشک ضد موشک به عربها قالب خواهد کرد. و سالیان سال در این منطقه کنگر خورده لنگر خواهد انداخت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s