!…..اگر دکتر بختیار زنده بود

اگر دکتر بختیار  زنده بود بدون تردید حکومت جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش از بین رفته بود اگر ما امروز دور هم جمع شدیم چون تازه رهبررانی مثل موسوی وکروبی رو پیدا کردیم تمام این سالها جنبش بود ولی  رهبر ونام نداشت  و اگر دکتر بختیار زنده بود الان کجا بودیم؟! شادروان دکتر بختیار شخصیتی بزرگ  بود که هنوز هم که هنوزه برای بسیاری از مردم ایران ناشناخته است .حکومت با بقتل رساندن بختیار دوام خود را تا دیر سالی تضمین کرد ولی غافل از این که روزی مردم از بدنه خود حکومت برای خود رهبر می سازند .انچه که دکتر بختیار و پس از ان بنی صدر در ان زمان در حکومت جمهوری اسلامی  دیدند حالا موسوی وکروبی می بینند .

جنبش باید از ظرفیتهای اقای بنی صدر هم استفاده کند .از روزی که ما سازمان گرفتیم رهبررانی برای خود ساختیم نامی بر جنبش مان نهادیم رسما حکومت جمهوری اسلامی تمام شد ایران زمین به برکت مردان وزنان پاکش امروز وارد مرحله جدیدی از حیاط خود شده درود بر دکتر بختیار و شهدای میهن وهر انکس که دل در گرو اعتلای وطن دارد ما پیروزیم چون حق با ماست

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “!…..اگر دکتر بختیار زنده بود

  1. astm1834

    مجید جان ٬ حیات نه حیاط…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s