! امروز اصلاح طلبان, جناح حاکم و مردم هیچ اعتقادی به خمینی ندارند

امروز به جرات می توان به بی اعتباری خمینی نزد حکومتی که خود خالقش هست و مردم صححه گذاشت هر گروه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از حرفهای ضد ونقیص خمینی استفاده میکند. هر دو جناح از افرادی متشکل از یاران و نزدیکان خمینی بودند که امروز هیچ ارزشی برای خمینی متصور نیستند. مردم هم که حال و روزشان با خمینی و انقلابی که کردنند مشخص است و احتیاج به توضیح بیشتر نیست. حال باید دید که این حباب بی عتباری سرانجام کی در هم می شکند و نظام فرو می پاشد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s