تغییرسیاست خارجی ایران در برابر روسیه , دیگر دوست نیستیم

امروز خبر گزاریهای حکومتی از جمله فارس از تقلب در دومای روسیه نوشتند و از پیام احمدی نژاد به ریس جمهور روسیه که “کاری نکنید که مردم ایران شما را در صف دشمنان تاریخی  خود قرار دهد”. وچند خبر در مورد میزان فساد در سیتم اداری و حکومتی روسیه .حکومت بعد از سی سال که عملا ایران را مستعمره  روسیه کرده بود تازه فهمیده که چه کلاهی بر سرش رفته و درست سر بزنگاه روسها تنهایش گذاشتند. بدون تردید جدای از حرفهای پشت تریبون حکومت ایران خود را به امریکا نزدیک کرده از دادن ویزا به مادران امریکایهای در بند گرفته تا دادن شام ومیهمانی در امریکا وپیشنهاد تعویض زندانیان همه وهمه از نشان تغییر سیاست ایران در قبال امریکا می دهد! برای حفظ قدرت تعقیر های عجیب و باور نکردنی در حال رخ دادن است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s