مشکل ما قبل از اینکه حکومت یا رهبر ان باشد اندیشه توده ها است

بدون تردید جمعیتی در مرقد خمینی جمع خواهد شد که شاید در حد میلیون هم باشد مشکل اصلی من وشما در غالب جنبش سبز این بخش از جامعه هست که بحقوق خود اشنا نیست و نمی داند از چه حقوقی برای زندگی کردن باید برخوردار باشد که نیست .هیچ انسان اگاهی ارمان و اصول وحقوق زندگی خویش را به وعده ای غذا و خوراکی نمی فروشد. ما در غالب جنبش سبز هستیم وزیاد هم هستیم ولی از این واقعیت نباید غافل شد که درصدی  از جامعه ما که رقم کمی هم نیست نا اگاه بحقوق و اولیه زندگی هست و این حکومت این طور از این جماعت برای مشروعیت بخشی خود در زمانهای مختلف استفاده می کند (بیش از هفتاد درصد جمعیت ایران روستایی است )  جنبش سبز هر وقت این بخش از جامعه را اگاه کرد

به هدف خود رسیده حتی اگر این حکومت بدون اگاه سازی این بخش از جامعه سقوط کند ما به مشکل بر خواهیم خرد این اندیشه  که در این بخش از جامعه جریان دارد عامل رویش بسیاری از ناهنجاریها خواهد بود .  مائو تسه‌دون، رهبر انقلاب سوسیالیستی چین می گوید “یک انقلابی باید در میان توده‌ها تنفس کند، همچنان که  ماهی در آب ” .

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s