جفنگیات فردی در غالب رهبر در قرن بیست و یکم

ادم واقعا احساس شرم و حقارت میکنه تو دنیای پیشرفته امروز فردی رهبر کشوری است که افکارش و گفتارش مربوط به هزار و اندی سال  گذشته  است  سخنی نیست جز افسوس افسوس افسوس افسوس

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “جفنگیات فردی در غالب رهبر در قرن بیست و یکم

  1. Hi, I love your article. This is a good site and I wanted to post a little note to let you know, nice job! Thanks MiMi

    Louis Vuitton

    louis vuitton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s