برای راه رفتن تو خیابون کشورم احتیاج به اجازه هیچ کس ندارم

ادرس گیرنده:  خیابان پاستور_ بیت دیکتاتور_ برسد بدست دیکتاتور کوچک

حق گرفتنی است نه دادنی ! حقم را میگیرم به سهم خودم

خواهی دید

علیرضا 26 ساله فرزند ایران

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s