.شاید فردا عزیزانی بین ما نباشند

فردا روز عجیبی است روزی که در تاریخ ثبت خواهد شد شاید فردا عزیزانی  در کنار ما نباشند عزیزانی که امروز هستند و با دلی پر امید چشم به سپیده دم فردا دا دارند تا فریاد بزنند به هفت اسمان که حقمان ازادی است این رسم روزگار نبود که با ما چنین کرد این رسم روزگار نبود که استبداد به دامانمان انداخت _الله واکبر _ شاید خود نگارنده هم فردا نباشد ولی این را باید درک کرد که ازادی  متاعی بس گرانبهاست  که  به  ارزانی به کسی  نمی دهند .  هر چه پیش اید خوش اید ما که خندان می رویم . پاینده باد ایران

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s