قرارداد ترکمن چایی دیگرگازایران را 25 سال مجانی دادند به پاکستان برای دو روز حکومت بیشتر

ایرانمان را تاراج کردنند طبق قراردادی ننگین گاز ایران را به مدت بیست پنچ سال به پاکستان دادند تا از طریق پاکستان تحریم ها رو دور بزنند جناب وزیر کودتا هم گفته قیمت را به خاطر ملاحظات سیاسی نمی تواانم بگویم ! این چوب حراج  برای این است که سید علی جنایتکار  چند صباحی  بیشتر بر تخت پاد شاهی بنشیند فقط مانده بود  پاکستان از منابع ایران به نون ونوا نرسد که ان هم شد این رژیم ضد ایران و ایرانی همه کشورهای منظقه را اباد کرد ایران را نابود و ویران  تف به شرف نداشتتون ! ما زمستان باید بلرزیم از قطعی گاز بعد

گازمون را بدند به چهارتا پاکستانی بی هویت بی بوته

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “قرارداد ترکمن چایی دیگرگازایران را 25 سال مجانی دادند به پاکستان برای دو روز حکومت بیشتر

  1. Pingback: قرارداد ترکمن چایی دیگرگازایران را 25 سال مجانی دادند به پاکستان برای دو روز حکومت بیشتر « پل سبــــــــــــــــــــــــــــــــز چــــ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s