در اخر فهمیدیم که نه علم بهتراست ونه ثروت ! ازادی است که بهتر است

عمرمان را در مدارس گرفتند با موضوع  تکراری و سفسطه امیز علم بهتر است یا ثروت  ؟ به قول دوستی همان حکایت از مرغ به تخم مرغ می توان رسید یا از تخم مرغ به مرغ !! حالا به روشنی دریافتیم که عمرمان را تلف کردنند تا بیرا حه بریم و از تفکر واندیشیدن نسبت به  ازادی به دور باشیم ونفهمیم  و ندانیم  که انسان بدون ازادی  مرده است  وکلید کامیابی ازادی است علم  ونه ثروت  در برابر ازدادی پشیزی نمی ارزند

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s