! تف به ذات ان ایرانی که حیثیت ایران و ایرانی را زیر سووال می بره

دو روز پیش  پدرم سفری به امارات داشت و می گفت دو ایرانی را که مواد مخدر با خود داشتند و می خواستند وارد امارت بشوند را دستگیر کرده بودند از خجل بودن خود ودیگر مسافران میگفت !! از این که تا دیروقت وسایلشان را می گشتند  ان هم با حالتی زننده وتحقییر امیز!….  انوقت ما می گوییم چرا در فرودگاههای کشورهای عربی ما را لخت می کنند و می گردنند ؟ !! باور کنید هستند ایرانیانی که باعث شرم من وشما هستند باعث ابرو و حیثیت تمدن هزاران ساله ما هستند و به این سادگی به بازی می گیرند هویت ایران وایرانی رو همین چند روز پیش هم یک ایرانی را در فرودگاه مالزی با مواد مخدر ان هم به میزان باور نکردنی گرفتند

گوش مان از شنیدن این اخبار عادت کرده و به سادگی از کنارش عبور می کنیم درصورتی که این افراد را به هویت ایرانی می شناسند  !!! به نظر من اینطور افراد را باید در ایران به جرم خیانت به حیثیت وابروی ایران محاکمه کرد و به مجازاتی سخت رساند . چه مشکلاتی که نداریم  فریاد رسی باید ایران من

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s