! مذهب توهینی به حرمت بشریت است

باور هیچ ایرانی به بی دینی و کمونیسم یا ترویج کمونیسم و یا اعتقاد بر آن نیست با وجود زخمی که مذهب بر پیکره کشور و فرهنگش اورده و  اینچنین نعره کشان فریاد می زند وا مذهبا ! انچه مذهب بر ایران زمین کرد را اگر اب هفت دریا مرکب شود و تمام نیستانها قلم شود را شاید نتوان نوشت .کمر ایران زمین امروز شکسته است و عاملش مذهبی است که همچون بختکی خانمان سوز بر پیکره این سرزمین هزاران ساله چنگ انداخته و روزگارش را به سیاهی کشانده. مذهب ما همان پندار نیک و رفتار نیک و کردار نیک است. امروز ما نه مذهب برایمان مانده است و نه تمدن این دو یکدیگر را نابود کردند و زخم حاصل از نزاع مذهب و تمدن سینه هایمان را شرحه شرحه کرده است . آه ..آه . از دردی باید گفت که گفتنش زبان را می سوزاند و نگفتنش استخوان را آه امروز بی حرمت شده ایم و عاملش مذهب است. مذهب

حماقت انسان دين را آورد و دين حماقت انسان را جاودانه كرد

كارل ماركس

اگر کلیهٔ مذهب‌ها را عمیقأ بررسی نمائیم خواهیم دید که ساختار همگی آن‌ها بر اساس افکاری کم و بیش متضاد که در افسانه‌ها به چشم می خورد، بنا شده است؛ باور کردنی نیست اگر انسانی باعقل سالم و نگاهی انتقادی به‌آن ها بنگرد و به‌نادرستی آن‌ها پی‌نبرد

فریدریش کبیر

ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ‌ها و مخالفت با اندیشه‌های فلسفی و تحقیقات علمی هستند. کتاب‌هایی که به نام مقدس آسمانی معروف‌اند، کتب خالی از ارزش و اعتبارند و آثار کسانی از قدما مانند افلاطون و ارسطو و سقراط خدمت مهم‌تر و مفید‌تری به‌بشر کرده ‌است

محمد زکریای رازی


به‌سختی می‌توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد، این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد

آلبرت اینشتین

«بی‌آزاری بهترین دین است »

ضرب‌المثل سانسکریتی


تا كی ز خُم هوس شوی رنگارنگ// روزت شب اسلام و شبت شهر فرنگ// زین مذهب تردید به جایی نرسی// یا رومی روم باش یا زنگی زنگ

ادیب کرمانی

«تمدن و مذهب، یکدیگر را متقابلأ حذف می‌کنند»

آرتور چارلز کلارک

«جهان، روز خوش نخواهد دید مگر وقتی که از خداپرستی دست بدارد»

ژان مارك لامتری

«حماقت انسان دين را آورد و دين حماقت انسان را جاودانه كرد»

كارل ماركس

«دين ناشي از عقل محدود و قاصر بشري است»

فردريش انگلس

«زیان کسان از پی سود خویش // بجویند و دین‌داری آرند پیش»

فردوسی

مذهب، آه ِ شکسته در گلوی محرومان رنج‌دیده و ریشخند دنیای سنگ‌دلی است که زائیدهٔ روح بی‌جان شرایط اجتماعی می‌باشد. دین افیون ملت‌ها است

کارل مارکس نقدی بر فلسفه هگل


«مذهب تمثیلی از خوشبختی تخیلی مردم است و از بین بردنش تمثیلی از مطالبه کردن خوشبختی واقعی»

کارل مارکس نقدی بر فلسفه هگل


مذهب توهینی به حرمت بشریت است. انسان‌های نیکوکار به‌عمل خیر خود و شیطان‌صفتان به زشتکاری خود ادامه می‌دهند، خواه متدین خواه مرتد. اما انسان نیک برای ریاکار شدن، نیاز به دین دارد

استیون واینبرگ

«مذهب زهر است»

مائو تسه تونگ


«مذهب شاهکار خدا است ولی شیطان آن‌را کامل کرده است»

پیتر اوستینف


«من دین را به دیده یک بیماری و منشأ رنج‌های بی‌شمار می‌نگرم»

برتراند راسل

«همهٔ مذاهب بطور مساوی در نظر فیلسوفان باطل است، اما بطور مساوی برای سیاست‌مداران مفید»

ادوارد گیبون

«هر نظم اجتماعی ارتجاعی به دو چیز نیاز دارد: جلاد و روحانی»

ولاديمير لنين

«تا كی ز خُم هوس شوی رنگارنگ// روزت شب اسلام و شبت شهر فرنگ// زین مذهب تردید به جایی نرسی// یا رومی روم باش یا زنگی زنگ»

ادیب کرمانی

« تا زمانی که انسان به گرد خود بچرخد، مذهب فقط خورشیدی تخیلی است که به گرد انسان می چرخد»

کارل مارکس نقدی بر فلسفه هگل

«تمدن و مذهب، یکدیگر را متقابلأ حذف می‌کنند»

آرتور چارلز کلارک

«جهان را بی‌ثباتی رسم و دین است// همیشه عادت دنیا همین است»

عبید زاکانی

«دین بهترین وسیله ‌است برای ساکت نگه‌داشتن مردم»

ناپلئون بوناپارت

«زیان کسان از پی سود خویش // بجویند و دین‌داری آرند پیش»

فردوسی

«مذاهب خواهند مرد وقتی‌که واقعیت آن‌ها برملا شود»

اسکار وایلد

«مذهب، فلسفه‌ای است که خم شده است تا بچه‌ها را در آغوش بگیرد»

تئودور جوفروی

«هر نظم اجتماعی ارتجاعی به دو چیز نیاز دارد: جلاد و روحانی»

ولاديمير لنين


Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s