!قطارسبزی که سوزن بانش خواب رفته بود

شرمنده کروبی شرمنده موسوی و شهدای سبز ما در روز قدس شکست خوردیم واقعیت را باید پذیرفت ما به حاشیه رفتیم بجای اطلاع رسانی و دعوت از مردم به حواشی پرداختیم , ما حکایت ان سوزن بانی هستیم که خوابمان برد و قطار از مسیرش خارج شد ! روز قدس نشان داد که هنوز خیلی از مردم ما با حقوق خودشان اشنا نیستند روز قدس نشان داد که هنوز مردم ما به معنای واقعی تشنه ازادی خواهی نیستند ! مشکل دیگر ما مشکلی فرهنگی است که همیشه  از دیگران انتظار داریم . یادم می اید زمان مدرسه چند روز مانده به عید رو می خواستیم تعطیل کنیم (کلاسها تق و لق بود ) همه با هم هم قسم میشدیم که هیچ کس کلاس نیاید تا کلاس تشکیل نشود ولی همه می امدند . عده ای پشت راهرو ها و عده ای توی حیاط مدرسه سرک می کشیدند ببینید بقیه می روند یا نه ….و دست اخر معلم می امد و کلاس تشکیل می شد و همه هم می رفتند سر کلاس ! واقع بین باشیم ما شکست خوردیم در روز قدس خودمان را گول نزنیم روزهای دیگری در پیش رو داریم که باید برای انها اطلاع رسانی کنیم را ه سختی در پیش داریم ازادی متاعی گرانبهاست که به این راحتی به ملتی نمی دهند مگر انکه تک تک افراد ان جامعه بمعنای واقعی خواهان ان باشند

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s