! حمزه کرمی به هاشمی خیانت نکرد ولی هاشمی به حمزه کرمی خیانت کرد

درد اوره حمزه جان بشکنه اون دستی که نمک نداره اره عزیز جان تو مردانگی خودت را ثابت کردی رو سیاهی به روزگار پست و فرومایه ماند شما جایگاه خودت را داری و لی ثابت شد که دیوار نامردی خیلی کوتاه است . خیلی راحت میتوانستی بگویی خانواده هاشمی فساد اخلاقی دارند وچه و چه و چه … ولی شرافت دور گرانیست که به هر کس ندهندش هاشمی رفسنجانی مرد و تو ماندی درود بر تو و هر انکس که دل در گرو اعتلای وطن دارد من به شخصه در برابر رشادت و بزرگمردی شما و امثال  و عبدا… مومنی زانو میزنم و افتخار میکنم که شما هموطن من هستید و شرم میکنم از این که هاشمی رفسنجانی یک ایرانی است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s