! اسلام خدا را هم مصادره کرده

همه ی افتخار ما مردمان ایران زمین این است  زمانی که کشورهای عرب اطراف ما  که آن زمان حتی کشور هم نبودند سنگ , چوب , گاو و گوسفند می پرستیدند ولی مردم سرزمین پارس یکتا پرست بودند همیشه در دل وذهن خویش به اهورا مزدا  ایمان داشتند . گواه تاریخ ما است که  در هیچ جای سرزمین پارس هیچ نشانه ی تاریخی که ثابت کند پارسیان بت یا سنگ چوب  می پرستیدند نیست در عوض صد ها هزار اثر چند هزارساله  وجود دارد که نشان از یکتا پرستی ایرانیان دارد . ما به کوروشی افتخار میکنیم که یکتا پرست بود . متاسفانه این روزها وقتی از یکتا پرستی و خدا سخن بمیان می اید همه یاد اسلام می افتند و بیزار از این جریان در صورتی که این اسلام است که خدا را مصادره کرده و همچون بختکی خانمان سوز بر جامعه ی ما افتاده .همیشه در دل و ذهنمان باید بیاد اهورا مزدایمان باشیم تا با پشتوانه ی ان زندگی برایمان دلگرم کننده باشد . به این خصوصیتمان ببالیم که دست کم هزار و پانصد سال پس سلسله هخامنشیان  و ساخت بنای تخت جمشید به فرمان حضرت کورش بزرگ تازه اعراب اسلام را بوجود اوردند تجسم این فاصله زمانی در ذهن هر پارسی بسیار غرور انگیز و زیباست زنده باد سرزمین و مردمان پارس

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s