تبلیغات سنگین و بی سابقه برای سفر خامنه ای به قم

این چنین حجم تبلیغات برای سفر رهبر جمهوری اسلامی بی سابقه است و نشان از اهمیت این سفر برای حکومت و شخص رهبری دارد  مشخصا برنامه ی هدفمند در پس این سفر است  که باید منتظر ماند تا این سفر به پایان برسد تا بتوان بدرستی در این رابطه نظر داد ولی بی تردید میتوان گفت خامنه ای می خواهد خود را به مراجع نزدیک کند .شرایط عجیبی بر ایران حکم فرماست

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s