طور دیگر به احمدی نژاد نگاه کنیم او یک نعمت است

با حرفهای دیشب احمدی نژاد به این قطعیت میتوان رسید که این به اصطلاح ریس جمهور اخرین ریس جمهور نظام اسلامی خواهد بود و این نظام فروخواهد ریخت  بدون تردید نگارنده براین باور است .  بهترین کسی که میتوانست این نظام را نابود کند خود این احمدی نژاد بود خاتمی و اصلاح طلبان تنها عمر این حکومت رابیشتر کردند تنها خاصیتشان این بود. احمدی نژاد باعث شد موسوی و کروبی انسان های دیگری شوند احمدی نژاد باعث شد خیلی از کسانی که در زمان انقلاب از نفرات اول این نظام بودند و هستند پی ببرند که بنیان این نظام از اول اشتباه بوده  واشتباه کردند . احمدی نژاد باعث رشد فکری ما هم شد باعث شد فکر کنیم و نسبت به سرنوشت کشورمان نگران باشیم .احمدی نژاد ما را هم دل کرد تا در برابر انکه کمر به نابودی ایران زمین بسته متحدشویم احمدی نژاد کسی است که تکلیف این نظام را با مردم روشن کرد و باعث شد جنبش سبز شکل بگیرد . اگر اینطور نگاه کنیم او یک شانس برای ایرانیان بود تا تکلیف خوشان را باخودشان و حکومتشان بدانند و بفهمند که چه حکومتی دارند .او یک نعمت است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s