از پلیسی که خودش با ماشین از روی مردم رد میشه چه انتظاری دارید

از پلیسی که هنرش این است که مردم بی دفاع را ازساختمان و پل به پایین پرت کند ویا با ماشین از روی شان رد شود ویا دختری را بخاطر پوشیدن چکمه انچنان کتک زده ودستگیر کند که گویی جیمز باند دستگیر کرده  انتظار نجات  دادن جان یک انسان از چنین پلیسی که خود قاتل است کوته  بینی است .اگر این کشور _کشور بود نتنها باید فرمانده پلیس تهران برکنار ومحاکمه میشد بلکه  مسوول اورژانس تهران هم باید برکنار ومحاکمه می شد . چه شد که به اینجا رسیدیم ای وای بر ما

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “از پلیسی که خودش با ماشین از روی مردم رد میشه چه انتظاری دارید

  1. saied

    eslam aziz moara beh inja resandeh !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s