! فقط اون که به ما نریده بود کلاغ ورپریده بود

این روزها احساسمان همانند کسانی است که مورد تجاوز قرار گرفته اند! فقط مانده بود که چین هویت مان را جعل کند که اون هم به برکت این رژیم بی همه چیز این کار را کرد . چینی که به لطف این رژیم کودتایی همچون زالو به منابع ایران چسبیده تا چند صباحی خامنه ای جنایتکار و جریانش بیشتر بر قدرت باشند! ای داد ای هوار ای خدا ای آسمان ای زمین بس است چه قدر خار شدیم چقدر به هویتمان توهین شد چقدر تحقیر شدیم چقدر مضحکه عالم و آدم شدیم بس است غلط کردیم ما انقلاب نکردیم خودکشی کردیم ما خودمان را نابود کردیم ما به ایرانمان خیانت کردیم ما عده ای بی پدر مادر را بر سرنوشت خود و کشورمان حاکم کردیم و تاوان این کار هم همین بی حرمتی ها وتوهین است . همچون زنی تنها در کنج باغی سرد و تاریک به من تجاوز شده .بدنم _تنم حتی شیشه ی ماشینم درد میکند !

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “! فقط اون که به ما نریده بود کلاغ ورپریده بود

  1. saras

    beghole zede yad akhvan sales:
    hala be ma begoid ma enghlab kardim ya enghlab ma ra

  2. IRANI

    اگر چینی ها عمدی نداشته اند، در مراسم اختتامیه همان تصویر را با نام خلیج پارس نشان بدهند. و گر نه آنچنان حمله اینترنتی بر علیه چین راه می اندازیم که مائو در قبرش بلرزد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s