! عرب ها جام جهانی میزبانی میکنند و حکومت ما بفکردست قطع کردنه

واقعیت این است که کمر کشورمان شکسته شده نه اخلاق برایمان مانده نه فرهنگ , نه قانون نه ورزش و نه اقتصاد. هویت مان را هم به تاراج بردند. قطر با جمعیت هفتصد هزار نفر آنچنان پیشرفت میکند که جام جهانی فوتبال را می گیرد آنوقت کشور ما در فکر قطع کردن دست و پا و اعدام برای اجرای قوانین اسلامی است . آن هم قوانینی که خود اعراب هم آن را  انجام نمی دهند و یا به فکر عزاداری برای جدو آباد همین اعراب هستند. گفتنی زیاده آدم واقعا دردش می گیره . افسوس و صد افسوس

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “! عرب ها جام جهانی میزبانی میکنند و حکومت ما بفکردست قطع کردنه

  1. ali

    چه دلیلی‌ بهتر از نژادپرست بودن، میتونه نشان دهنده عقب ماندگی باشه؟ عقب ماندگی اقتصادی هزار برابر بهتر از عقب ماندگی فکری و فرهنگی‌ است، خود را برتر و متفاوت دانستن از دیگران بهترین نشانه این گونه عقب ماندگی است.

    نکته دیگر آنکه، قطر از ایران پیشرفته تر نیست، ثروتمند تر است، دانستن تفاوت این دو هم خیلی‌ سخت نیست، کافی‌ است کمی‌ راجع به دلیل ثروتمند بودن قطر فکر کنید.

  2. blondisecret

    منظور از پیشرفت ! پیشرفت در مدیریت و پیشرفت و…… بود فکر نمی کردم این را هم باید توضیح داد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s