! بنده به گور جد و آبادم می خندم که دوباره پای صندق رای برم

میر حسین موسوی هم اگه بیاد بگه رای بدید من  دیگه در این نظام رای نخواهم داد . دیگه تمام شد مسخره نیستیم که! گوشمون هم دراز نیست . بریم رای بدم که امثال احمد خاتمی , جنتی , نقدی و کثافتهای ساندیس خور آدم کش در پستو بر ریشمون بخندند .نه آقاجون تموم شد ! تموم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s