جناب آقای خزعلی! فتنه این نظام است

فتنه افکار پوسیده امثال پدر شماست که تیشه به ریشه ایران زمین زده . احمدی نژاد ها پرورده افکار امثال پدر شما هستند احمدی نژاد دستمال چرکین امثال احمد جنتی _ خامنه ای و پدر شماست . فردا پرتش می کنند زباله دانی یکی دیگه را بر می دارند حالا شما فرض کن مشایی ! جناب اقای خزعلی خیانتی که امثال پدر شما به این کشور و من و هم نسلهای من کردنند را بهیچ عنوان نمی توان در قالب کلمات بیان کرد . مشکل شما فقط این است که احمدی نژاد نباشد ولی ما با کل این نظام بی همه چیز مشکل داریم با این ایدلوژی پوسیده که روزگارمان را سیاه کرده مشکل داریم. شما می خواهید خرده پایی نباشد ما می خواهیم این سیستم نباشد . راه ما با شما از زمین تا آسمان و از آسمان تا کهکشان فرق دارد این را می شود از بیان شما فهمید

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s