اگه موسوی و کروبی بگند فردا بیایید تو خیابان می آیید؟

ما ملت بشین و لنگش کن هستیم. فقط منافع فردی را می بینیم خوب بخاطر دارم پس از انتخابات و در در گیری های توی خیابان عده ای بودند که فقط در پیاده رو می ایستادند و نگاه می کردنند و راه می رفتند . هر چقدر کسانی که در وسط خیابان بودند داد می زدند به ما ملحق شوید بی فایده بود .جالب این بود که در بینشان می شد نسلی را دید که انقلاب کرده بود و خمینی را به اربابی رسانده بود . ته دلشان با کسانی که وسط خیابان بودند بود ولی چرا به آنها  نمی پیوستند؟ البته میتوان گفت که باز دم اینان گرم که می آمدند و دست کم در پیاده رو راه می رفتند  در مورد اون چند میلیون نفری که از کنج خانه بیرون نمی آمدند و بشین و لنگش کن را راه انداخته بودند چه باید گفت ؟ آیا واقعا موسوی و کروبی بگویند  که آهای مردم فردا بیایید تو خیابان و تکلیف خودتان را مشخص کنید. آیا تو که الان این متن را میخوانی تو را به وجدانت سوگند. آیا میرفتنی؟

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s