! از جنبش سبز فقط چندتا ویدیو وعکس تو یوتیوب مانده

شاید ما مقصر بودیم که کوتاه آمدیم و شاید رهبران جنبش مقصر بودند که میتوانستند بهتر عمل کنند و شاید هم همه ی ما مقصر بودیم ,این روزها کارمان شده با حسرت به فیلم های اعتراضات در یوتیوب نگاه کنیم و به خودمان دل گرمی بدهیم که بله ما هستیم و یا زنده ایم ولی واقعیت این است که ما جنبش را رها کردیم و هیچ فعالیتی در جهت مبارزه با این رژیم نمی کنیم باید از فرصت های پیش رو مثل22 بهمن نهایت استفاده را ببریم و به خیابانها بیاییم , آزادی و رسیدن به دمکراسی متاعی بس گرانبهاست که بدون هزینه  به کسی نخواهند داد .ما می توانیم اگر بخواهیم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s