” باز ملت گفت أن برادر محسن بی ناموس گفت:” من

برادر محسن بی ناموس بازم با دست و صورت نشسته حیا را تف کرده و ادب را قی و نشسته اراجیف پاچه خواری خامنه ای رو پشت سر هم قطار کرده ! “ من تعجب می‌کنم که چرا موسوی و کروبی نمی‌فهمند که در این حوادث، عمله‌ای بیش نیستند و مورد سوءاستفاده آمریکا و همه بدخواهان قرار گرفته‌اند و جالب اینکه آمریکا از این عمله‌ها هم عبور کرده است. اگر احساس تکلیف کنم، خودم، خانواده‌ام و همه وجودم را در راه اسلام و انقلاب فدا خواهم کرد.” اولا خاک بر سر من که تو فرمانده جنگ من بوده ای و در اینکه افرادی مثل تو بی ناموس وطن فروش ,مردم کش حتما هم باید پاچه خوار و دست مال چرکین امثال علی خامنه ای باشند.

در ثانی باز خودت رو مثل دستمال کثافت انداختی وسط  میز؟!  آدم بدبخت و از اینجا رانده و از اونجا مانده به تو میگویند  این طرف که کسی تو رو به پشیزی هم حساب نمیکنه  از اون طرف( رژیم )هم  روی  اون چیزی که حساب باز نمیکنه تویی _ ! حالا هی میخوای با این پاچه خواری کردن خامنه ای  جایگاهی داشته باشی . بی شک تو ضرب المثلی خواهی شد از بی ناموسی , جهالت , چابلوسی و مجیز گویی در تاریخ  و فرهنگ ما . کمتر کسی در تاریخ سیاسی ایران داریم که خصوصیات تو را داشته باشد بلکه اصلا نداریم . محاکمه ات دور نیست جناب بی ناموس

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s