! اگر مهندس موسوی را بگیرید خودم را به آتش میکشم

به شاهنامه  ی  فردوسی  , بیان حافظ  وکلام سعدی سوگند  به  خاک کهن ایران  زمین و به آبهای زیبای خلیج فارس سوگند به خون تک تک هموطنانم که جانشان را در ره آزادی از دست دادند  سوگند می خورم اگر رژیم مهندس موسوی را بازداشت کند خودم را در یکی از میادین اصلی یا جلوی دانشگاه تهران آتش خواهم زد تا صدای آزادی خواهی کشورم و هوطنانم را بار دیگر به گوش زمین و زمان برسانم . دو روز است که به این موضوع فکر میکنم و تصمیمم را گرفته ام و استوارم در هدفی که دارم درسم در دانشگاه تقریبا تمام شده آینده ای ندارم در این سرزمینی که ضحاک زمان بر سرش سایه انداخته همانطور که گذشته ای نداشته ام . از دار دنیا یک کامپیوتر و چند کتاب و یک گیتار دارم و البته یک پدر مادر شریف مثل همه ی پدر مادران این سرزمین.  اگر خامنه ای جنایتکار سران جنبش سبزمان را به اسارت بگیرد این کار را خواهم کرد  تا من هم این شانس را داشته باشم ضربه ای هر چند کوچک در حد توان خودم به دیکتاتوری کشورم بزنم / ما پیروزیم چون حق با ما است  زنده باد ایران

به تماشا سوگند
و به آغاز كلام
و به پرواز كبوتر از ذهن
واژه ای در قفس است.

حرف هایم ، مثل یك تكه چمن روشن بود.
من به آنان گفتم:
آفتابی لب درگاه شماست
كه اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد.

و به آنان گفتم : سنگ آرایش كوهستان نیست
همچنانی كه فلز ، زیوری نیست به اندام كلنگ .
در كف دست زمین گوهر ناپیدایی است
كه رسولان همه از تابش آن خیره شدند.
پی گوهر باشید.
لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید.

و من آنان را ، به صدای قدم پیك بشارت دادم
و به نزدیكی روز ، و به افزایش رنگ .
به طنین گل سرخ ، پشت پرچین سخن های درشت.

و به آنان گفتم :
هر كه در حافظه چوب ببیند باغی
صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند.
هركه با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود.
آنكه نور از سر انگشت زمان برچیند
می گشاید گره پنجره ها را با آه.

زیر بیدی بودیم.
برگی از شاخه بالای سرم چیدم ، گفتم :
چشم را باز كنید ، آیتی بهتر از این می خواهید؟
می شنیدیم كه بهم می گفتند:
سحر میداند،سحر!

سر هر كوه رسولی دیدند
ابر انكار به دوش آوردند.
باد را نازل كردیم
تا كلاه از سرشان بردارد.
خانه هاشان پر داوودی بود،
چشمشان را بستیم .
دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش.
جیبشان را پر عادت كردیم.
خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم

سهراب سپهری

درج نظر خصوصی است از لطف شما ممنونم .

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.