دارند به غرب باج می دهند! وزیر خارجه آلمان به ایران آمد

امروز بدو بدو دو خبر نگار آلمانی درگیر در پرونده سکینه آشتیانی را آزاد کردنند و وزیر خارجه آلمان هم _هم زمان وارد ایران شد . وزیر یک کشور  مهم اروپایی آن هم آلمان بی جهت به ایران نمی آید ! کاملا مشخص است دارند در پس پرده باج می دهند تا دور روزی بیشتر بمانند .  فشار جنبش سبز و تحریمهای اقتصادی وسیاسی  و افنضاحات دیپلماسی احمدی  نژاد  و خامنه ای جمهوری اسلامی را با خطر جدی سقوط رو برو کرده آنچه مشخص است تظاهرات 25 بهمن کمر رژیم را به معنای واقعی شکسته و جنبش تا بخاک مالیدن رژیم نباید کوتاه آمده و _ وقت باز سازی را به رژیم بدهد یک اسفند یک پنالتی حساس است به نفع جنبش سبز باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s