! تنها میتوان گفت خاک بر سر ارتش

زمان شاه هم اگر ارتش از شعور سیاسی برخوردار بود اجازه نمی داد کشور به نابودی کشیده بشه  هر چند از انسانهای وطن دوست و کار آمدی در عرصه نظامی برخوردار بود ولی این ضعف بزرگ را  در عرصه سیاسی داشت و دارد پس از انقلاب هم این رژیم امیران ارتش را کشت و افسران را باز خرید و بیرون کرد و پاکسازی کاملی انجام داد . من خودم در ستاد مشترک ارتش خدمت کردم ستاد کل جایی است که فرماند هان ارتش در آنجا مستقراند . همگی فرماندهان سپاهی هستند که به ارتش آورده شده اند . مثل سرتیپ افشار زاده  یا سرتیپ محتاج یا سرتیپ پور دستان  که بهتراست سردار سپاه بگوییم وخیلی های دیگه  که از حوصله نام بردن خارجه !  تنها سرلشگر محمد سلیمی فرمانده وقت ارتش و سرتیب محمد محمدی  فرمانده نیروی زمینی از افسران زمان شاه بودند که هر دو هم دست به سینه خامنه ای و رژیم هستند که اتفاقا الان  هم هیچ نقش کلیدی در ارتش ندارند . اگر امروز ترکیه به اینجا رسیده از نقش ارتشش نباید قافل شد .  جز حسرت چه میتوان کرد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s