جناب حزب مشارکت چرا لال شدی؟

آقای کروبی و موسوی را حبس کردنند چرا لال شدید؟ بدو بدو اطلاعیه می دهید که هدف ما تنها اصلاح نظام است  حالا در مقابل این تعرض ساکت هستید مگر آقای کروبی کم از شما حمایت کرد ؟! آقای خاتمی کجایی؟! جناب اصلاح طلبان چرا لال مونه  گرفتید . اصلا بزار یه چیزی رو رک و پوس کنده حالیتون کنم ما از  منافق , سلطنت طلب , مجاهد , اصلاح طلب , عبور کردیم از همتون ! حالا چه اطاعیه بدهید که هدف ما اصلاح نظام است  و یا حتی حبس کروبی را محکوم کنید شما تو آینده سیاسی ما جایی ندارید . تفاوت ما با شما از زمین تا اسمان و از اسمان تا کهکشان است . مرده شور ترکیب همتون را ببره

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s