! اون زمان که ایت ا..منتظری را 5 سال حبس کردند اگه اعتراض کرده بودیم کار به اینجا نمی کشید

بیچاره پیرمرد را پنج سال در خانه اش زندانی کردند هیچ کس حرفی نزد حتی خود این اصلاح طلبان ! من از خودم خجالت میکشم وقتی یاد آقای منتظری می افتم البته اون موقع من نوجوان بودم ولی باز خودم را مسول می دونم , اگه اون موقع  همه اعتراض می کردند الان به اینجا نمی رسیدیم که  خامنه ای دوباره این غلط روبکنه , الان هم حکومت در واقع موسوی و کروبی رو به زندان انداخته واگر کوتاه بیاییم تا اخر عمرشان در اون زندان خواهند بود . هم زمان با تظاهرات ها باید اعتصاب هم بکنیم , اعتصاب حلقه ی گم شده ی مبارزات ما است .

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s