! اصلاح طلبان را دوست دارم ولی از مهاجرانی می ترسم

آقای مهاجرانی فرض را بر این بگذاریم که  خامنه ای زندگی معمولی دارد و یک ریال مال دیگران را نخورده ! این چه ربطی دارد که ایشان برای ما تا آخر عمر تصمیم بگیرد اگر بر این باشد پدر من هم یک ریال پول کسی را نخورده و هیچ نقطه ی خاکستری در زندگی اش و جود ندارد پس لیاقت رهبری جامعه را دارد و باید تا آخر عمر رهبر باشد و یا تا آخر عمر برای من تصمیم گیری کند که من چکار انجام  بدهم و چطور زندگی کنم , اصلا ما دوست داریم  حکومتی داشته باشیم که ریس جمهورش تو بهترین کاخ های ایران زندگی کند بهترین لباس ها را بپوشد ولی مدیریت داشته باشد و این باعث افتخار  ایران  و ایرانی است  هر وقت هم که نخواستیم عزلش کنیم .  فرهنگی که این حکومت در جامعه باب کرد همین فرهنگ مسخره بود که اگر کسی نماز بخواند انسان خوبی است , اگر کسی روی موکت زندگی کند و همیشه یک دست لباس بپوشد انسان خوبی است و از هر لحاط کامل است و شرایط مدیریت را دارد .  ملاک  مدیریت در جامعه را گذاشتید بر نماز خوان بودن ,  یک دست لباس پوشیدن ,  و یک زندگی ابتدایی داشتن ! و این شد عاقبتش که روزگارمان سیاه شده _! حرفهایی می زنید که جنون آور است .

مثل انکه روزی گفتید جنبش سبز مال عده ای خاص است و دیگران نباید باشند و یا کمی دورتر معتقد بودید که رفسنجانی باید ریس جمهور مادام العمر شود ! آقای مهاجرانی  ما را ه مان را انتخاب کرده ایم و می دانیم هدف مان چیست حتی اگر فردا آقای موسوی بیاید و دست خامنه ای را ببوسد و تک تک اصلاح طلبان ستایشش کنند هیچ تاثیری در اینکه ما از هدفی که داریم دلسرد یا غافل شویم ندارد . برخی از اصلاح طلبان افکارشان دلپذیر است هر چند اختلافاتی با هم داریم ولی از شما می ترسیم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s