تعطیلات تمام شد! اعتراضات را کلید بزنیم

منسجم بشویم برای یک راهپیمایی در همین فروردین , جای درنگ نیست . شرایط حساس است بخاطر جوی که در منطقه حاکم است اعتراضات ما کمر حکومت را به معنای واقعی خواهد شکست . اگر متحد شویم سالی دیگه این موقع میتوانیم ایران را بدون دیکنانور داشته باشیم خوش بینیی نیست واقعیت است همه چیز به خودمان وبستگی دارد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s