بابا این طرح سه شنبه های اعتراض چی شد؟ چرا هیچ برنامه ای نداریم

چرا اینقدر بی تفاوتی حکم فرما شده, هیچ برنامه ای نیست , انگار نه انگار موسوی و کروبی رو حبس کردند . یک بار یه برنامه ریزی کنیم تکلیفمون رو مشخص کنیم اخه این چه زندگیه که داریم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s