از احمدی نژاد بخواهیم ورود زنان به ورزشگاه را آزاد کند

 

اگر کسی بخواهد و بداند این کار را در فضای فعلی انجام دهد احمدی نژاد است . این یک درخواست خردمندانه است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s