دریای پارس نام راستین و تاریخی دریای عمان است

به نقل از صفحه فیسبوک رسمی خلیج فارس , برای دیدن از اینجا کلیک کنید

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “دریای پارس نام راستین و تاریخی دریای عمان است

  1. Ali

    متاسفانه این خبر را هیچ کس در ایران تحت پوشش قرار نداد: فروش “یک برگ” از شاهنامه ی فردوسی بزرگ (متعلق به شاهنامه ی شاه طهماسب سفوی) در لندن به قیمت 12 میلیون و 200 هزار دلار

    http://www.businessinsider.com/thelife50#an-illustrated-folio-made-for-shah-tahmasp-of-persia-in-the-1500s-sold-for-122-million-32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s