واقعیتش ما ملت بشین و لنگش کن هستیم

فرهنگ ما فرهنگ تک خوری است انتظار داریم دیگران چراغ قرمز را رعایت کنند ولی خودمان رد شدیم مشکلی نیست انتظار داریم دیگران اشغال بر زمین نریزند و محیط شهر را کثیف نکنند ولی خودمان یواشکی اگه این کار را بکنیم مشکلی نیست.!  همه منتظریم دیگران بروند و به وضع موجود اعتراض کنند از همه ایراد می گیریم که چرا نسبت به دستگیری رهبران سبز ساکتند و کاری نمی کنند در حالی که از وظیفه خود غافلیم . ما فرهنگ مشارکت نداریم   به این خاطر است که  مشکل داریم . مردم مصر و سوریه و حتی تونس هیچ رهبری در اعتراضات نداشتند رهبر هرکس خودش بود و احساس مسوولیت کرد نسبت به کشورش ,کاری ندارد دیگران به خیابان می آیند و اعتراض می کنند یا نه ,نگاهش به خودش است که مسوولیتش را در قبال کشورش انجام دهد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s