موج سواری کثیف حکومتیان از در گذشت ناصر حجازی

جایگاه کسی مثل ناصر حجازی در راس تصمیم گیری فدراسیون فوتبال باید می بود  ولی افسوس که در کشور ما هیچ کس در جایگاه خودش نیست بخاطر رژیم جهل و جور و فساد ی که بر کشورمان حاکم است . حالا هم پس از  در گذشت  ناصر خان راه افتادند تا از این جو به نفع خودشان استفاده کنند  . ریس دولت کودتا  و مجلس کودتا پیام تسلیت دادند در صورتی که تا همین چندی پیش تصویر ناصر خان در تلویزیون ممنوع بود  والبته هنوز هم هست ولی بخاطر محبوبیت  ناصر خان مجبورند که پوشش بدهند و البته سو استفاده کنند . جز تاسف چه باید خورد

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s