!? حجازی میتوانست سرمربی تیم ملی یا ریس فدراسیون فوتبال بشه ولی چرا نشد

اگر حجازی مثل ممد مایلی کهن و علی پروین بساط نماز و مجالس مذهبی راه می انداخت و چابلوسی حکومت را می کرد بهترین پست ها را در این فوتبال می گرفت ولی حجازی اعتقادش رو نفروخت شخصیت ناصر خان بی نظیر بود ناصر خان شایستگی و شخصیت سرمربی گری تیم ملی را داشت و در حوزه مدیریت هم میتوانست حتی ریس فدراسیون فوتبال و یا مدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا شود ولی افسوس در این کشور بیمار هیچ کس در سر جایش نیست دروغ و ریا , چابلوسی و تملق است که تعیین کننده است نه کار آیی افراد . باورش سخته که دیگه حجازی در بین ما نیست فوتبال بدون حجازی لطفی نداره

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s