آقای خاتمی من از رهبر شما بخاطر کشتن هاله سحابی در مراسم تدفین پدرش توسط اوباش ایشان معذرت می خواهم

  جناب خاتمی  من درخواست شما را اجابت میکنم و از رهبرتان جناب خامنه ای معذرت خواهی میکنم بخاطر اینکه انسان بزرگواری مثل مهندس سحابی را سالیان سال در زندان کرد آزارش داد  در آخر عمری دخترش را به زندان انداخت و دق مرگش کرد و مراسم خاک سپاریش را بر هم زد و اوباشش دخترش را کشتند . من عذر خواهی میکنم

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “آقای خاتمی من از رهبر شما بخاطر کشتن هاله سحابی در مراسم تدفین پدرش توسط اوباش ایشان معذرت می خواهم

 1. Ali

  (متعلق به شاهنامه ی شاه طهماسب سفوی) در لندن به قیمت 12 میلیون و 200 هزار دلار

  http://www.businessinsider.com/thelife50#an-illustrated-folio-made-for-shah-tahmasp-of-persia-in-the-1500s-sold-for-122-million-32

 2. Ali

  (متعلق به شاهنامه ی شاه طهماسب سفوی) در لندن به قیمت 12 میلیون و 200 هزار دلار

  http://www.businessinsider.com/thelife50#an-illustrated-folio-made-for-shah-tahmasp-of-persia-in-the-1500s-sold-for-122-million-32

  ببینید در غرب برای آثار ادبی و ملی و فرهنگی ما چه ارزشی قایل هستند و ما هر روز در حال نابود کردن و نفی کردن آن ها هستیم و با ژست های “روشن فکری” گذشته ی خود را بی ارزش می دانیم!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s