ای خاک بر سرتون با این نفوذتون! آخه نوریزاده و انصاری چی هستند که بخوای توشون نفوذ کنی؟

همچین الماس , الماس راه انداختند که نفوذ کردیم آی نفوذ کردیم هر کی ندونه فکر میکنه رفتند قلب سیا اطلاعات رو کندن آوردند  و الانه دنیا تو کف  اینها مانده اند.  آخه علی نوریزاده  ,  انصاری و چهارتا سلطنت طلب فکستنی چی یا کی هستند که این همه خودتون رو کشتید تا به  جمع این ها نفوذ کنید ؟  علی نوریزاده ننه مرده  خوش تعریفه میشینه پشت این تلویزیونها چهار تا خبر سر گرمی میخونه که اون خبر ها رو هم شما  غیر مستقیم بهش می دید  که مثلا ملت رو سر کار گذاشته باشید این بیچاره که چرندیات شما رو تو ذهن داشت و اعلام میکرد !! بابا بجای این مسخره بازی ها بروید بشینید ببینید   سرویس های جاسوسی منطقه کجا  هستند و چه توانایهای دارند و شما کجا هستید  حالا سیا جای خود .  شما اینقدر چلمن هستید که کویت نیروها تون رو گرفت  جدیدا هم مصر !  آدم میمونه از دست شما بخنده یا گریه کنه

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s