فیلم چگونگی تجاوز به خواهرم را دیدید؟ چه حالی شدید؟ حال بیاد بیاورید دختران و زنانی که اینطور مورد تجاوز قرار گرفتند و اعدام شدند و هیچ کس نفهمید

 دو روز است که حال خودم نیستم فیلم گفته های دختر هموطنم  یا بهتر بگویم خواهرم را  که  چطور مورد تجاوز قرار گرفته  و شنکجه شده را که دیدم آسایش فکری ندارم نفرت و غم سر تا پای وجودم را گرفته  از زمین  و زمان  بیزارم  از خودم هم گاهی بدم  میاد و لابد هر انسانی با شنیدن و دیدن این فیلم  این چنین دگرگون میشود . کمی تامل میکنم و یاد  دختران و زنان بیگناهی می افتم که به دست این  رژیم جنایتکار و خونخوار دسته دسته  بدین شکل در پس دیوارهای تنگ و تاریک مورد تجاوز قرار گرفتند و سپس اعدام  شداند .  و کسی ندانست و نفهمید چه بر این  عزیزان  گذشت . آه  چه باید گفت ؟ چه باید کرد؟  متنفرم از این دین  از این اسلام  از این  حیوانهای کثیف  ,  منی که  تحمل دیدن  کشتن یک گوسفند را نداشتم  آنچنان متنفرم از ماموران حیوان صفت  و اوباش خامنه ای که  بخدا وندی خدا  دوست دارم  که  از اینان بکشم   فقط با کشتن است که اتش این نفرت در وجوم آرام  میگیرد .   آه  این رژیم  جنایتکار  با ما  چه کرد ؟م

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s